076-5297073 076-5297073

אמנות הקרמיקה

אמנות הקרמיקה בישראל בזרמיה המרכזיים, גובשו במידה רבה על ידי קבוצת אמניות אשר הגיעו מגרמניה בשנות העשרים והשלושים, המכונות "האמהות הגדולות": הדוויג גרוסמן, חווה סמואל, פאולה אהרונסון וחנה צונץ-חרג. על ברכיהן צמחו דורות אמנים ואמניות וביניהם גדולה עוגן, מורתה של רחלי בבצלאל. אמנות הקרמיקה מהווה חלק חשוב ובולט בתרבות החזותית שהתגבשה בישראל לפני קום המדינה ולאחריה.

אותם זרמים שהיו שותפים מרכזיים לתנועות החיפוש אחר הישראלי הונחלו והוטמעו כמסד אקדמי ומקצועי עם פתיחת המחלקה לקרמיקה בצלאל בשנת 1958 ויסודה של "אגודת אמני הקרמיקה בישראל" כעשור לאחר מכן.

במקביל, גם המחול העממי של שנות השישים חופף לאותן המגמות ביצירה הקראמית של ייבוא וגיוס ממקורות שונים לצרכים של גיבוש תרבותי ישראלי תוך שאיבה ממקורות שונים ושילובם: שילוב מקורות מזרח ומרכז אירופיים עם מקורות מקראיים הנשאבים מן הטקסטים והארכיאולוגיה, מקורות מהתרבות המקומית הפלסטינית ומקורות ממה שהוגדר כ"תרבות עדות ישראל".

נכתב ע"י ד"ר מלכה בן פשטמרצה בסמינר לוינסקי בתחום הפילוסופיה של העיצוב.

מילוי פרטים לשאלות, עדכונים ופרסומים
  • רחלי כדמור סטודיו לקרמיקה
  • מספר ישיר: 076-5297073
  • cadmor@bezeqint.net
  • הדר 52, הרצליה

הוקם ומופעל באמצעות מערכת operation logo על ידי בזק בינלאומי